Hướng dẫn


Hướng dẫn cài đặt công cụ và đặt hàng trên Web

Hướng dẫn cài đặt công cụ và đặt hàng trên Web

Công cụ Đặt hàng 123 ORDER sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, Tmall hay ...

Hướng dẫn cài đặt công cụ và đặt hàng trên Điện Thoại

Hướng dẫn cài đặt công cụ và đặt hàng trên Điện Thoại

Thông qua App trên Điện thoại, bạn có thể đặt hàng dễ dàng hơn.

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền là hính thức khách hàng nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống của 123 ORDER để thanh toán các đơn hàng, khách ...

Cách đăng kí tài khoản

Cách đăng kí tài khoản

Để có thể sử dụng được các dịch vụ của 123 ORDER, khách hàng phải đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng tôi.